CC Wordless Outtake: 1981 DeLorean DMC-12 – Yes Indeedy